:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ .... ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์/โทรสาร. สำนักปลัด : 039-553059 / กองคลัง : 039-553058 ./ กองช่าง : 039-553060 อีเมล : Saraban@kohchangtai.go.th

ชื่อ: ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์

28 ม.ค. 2565

รายละเอียด:

เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ มีความประสงค์ จะดำเนินการขายทอดตลาด โดยวิธีประมูลด้วยวาจา (ปากเปล่า)

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_53_2022_12_15_169746.pdf