:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ .... ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์/โทรสาร. สำนักปลัด : 039-553059 / กองคลัง : 039-553058 ./ กองช่าง : 039-553060 อีเมล : Saraban@kohchangtai.go.th

ชื่อ: กิจกรรม "Young Smart : Young ทำดี"

21 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

ด้วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดกิจกรรม "Young Smart : Young ทำดี" ภายใต้โครงสร้างการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ จึงขอประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเด็นเละเยาวชนต้นแบบเพื่อรับโล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ สามารถสมัครได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมา

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_59_2022_12_15_109934.pdf