เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ วิสัยทัศน์ ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสีเขียวชั้นนำในอาเซียน ฐานการผลิต และจำหน่ายผลไม้ ประมง และปศุสัตว์เพื่อการส่งออก แหล่งท่องเที่ยว ชายทะเลนานาชาติ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวโดยชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ชายแดนเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและประตูสู่เศรษฐกิจโลก

ร้องเรียนทั่วไป

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

ร้องเรียนการทุจริต

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/01/2562
วันนี้
13
เมื่อวานนี้
31
เดือนนี้
31
เดือนที่แล้ว
3,119
ปีนี้
15,788
ปีที่แล้ว
11,500
ทั้งหมด
44,979
ไอพี ของคุณ
18.207.136.189
ลำดับรายการวันที่
1คู่มือการสมัครรับเลือกตั้ง23 ก.พ. 2564
2คู่มือเลือกตั้งเทศบาล23 ก.พ. 2564
3การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร7 ม.ค. 2562
4การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ7 ม.ค. 2562
5การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 327 ม.ค. 2562
6การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร7 ม.ค. 2562
7การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ7 ม.ค. 2562
8การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน7 ม.ค. 2562
9การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์7 ม.ค. 2562
10การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่7 ม.ค. 2562
11การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 217 ม.ค. 2562
12การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร7 ม.ค. 2562
13การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถตามมาตรา 347 ม.ค. 2562
14การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 217 ม.ค. 2562
15การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 337 ม.ค. 2562
16การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 227 ม.ค. 2562
17การจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา7 ม.ค. 2562
18การจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่กรณีห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด7 ม.ค. 2562
19การจดทะเบียนพาณิชย์เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนกรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา7 ม.ค. 2562
20การจดทะเบียนพาณิชย์เลิกประกอบพาณิชย์7 ม.ค. 2562

1 2   >>  >|