เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ วิสัยทัศน์ ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสีเขียวชั้นนำในอาเซียน ฐานการผลิต และจำหน่ายผลไม้ ประมง และปศุสัตว์เพื่อการส่งออก แหล่งท่องเที่ยว ชายทะเลนานาชาติ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวโดยชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ชายแดนเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและประตูสู่เศรษฐกิจโลก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/01/2562
วันนี้
16
เมื่อวานนี้
16
เดือนนี้
677
เดือนที่แล้ว
826
ปีนี้
677
ปีที่แล้ว
11,087
ทั้งหมด
18,368
ไอพี ของคุณ
18.234.247.75นายประดิษฐ์ ดีทองอ่อน
ประธานสภาเทศบาลตำบลเกาะช้างใต้

นายสุทธิเดช โคตรมุงคุณ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลเกาะช้างใต้

นายมนต์ชัย ขุนสนธิ
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเกาะช้างใต้

นางสาวเกษรา รอมาน
สมาชิกสภา


นางสาวนันทิยา บัวตรี
สมาชิกสภา


นางสาวปราณี กองไธสง
สมาชิกสภา


นายปรีชา พัสนาพิณ
สมาชิกสภา


นายโกสิทธิ์ นิลรัตน์
สมาชิกสภา


นายวรรณวิจักษณ์ กุศล
สมาชิกสภา


นายอนันต์ ประเสริฐผล
สมาชิกสภา


นายวัชชิระ เดือนฉาย
สมาชิกสภา


นายชัยศักดิ์ ลิ้มสุขสันติ์
สมาชิกสภา