เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ วิสัยทัศน์ ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสีเขียวชั้นนำในอาเซียน ฐานการผลิต และจำหน่ายผลไม้ ประมง และปศุสัตว์เพื่อการส่งออก แหล่งท่องเที่ยว ชายทะเลนานาชาติ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวโดยชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ชายแดนเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและประตูสู่เศรษฐกิจโลก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/01/2562
วันนี้
17
เมื่อวานนี้
16
เดือนนี้
677
เดือนที่แล้ว
826
ปีนี้
677
ปีที่แล้ว
11,087
ทั้งหมด
18,368
ไอพี ของคุณ
18.234.247.75
ประวัติความเป็นมา

 

ประวัติ : เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้

     เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งอยู่ เลขที่ 73/6 หมู่ที่ 5บ้านสลักเพชรเหนือ ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอ เกาะช้าง จังหวัดตราด อยู่ห่างจากที่ทำการอำเภอเกาะช้างมาทางทิศใต้ ระยะทาง 15 กิโลเมตรมีเนื้อที่ทั้งหมดรวม 93.24ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 58,276 ไร่ 195 ตารางวา

    องค์การบริการส่วนตำบลเกาะช้างใต้ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริการส่วนตำบล บริหารส่วนตำบลและมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้อง ถิ่นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2539 จัดตั้งให้ สภาตำบลเกาะช้างใต้เป็นองค์การบริการส่วนตำบลเกาะช้างใต้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23กุมภาพันธ์ พ.ศ.2540 โดยมี นายสมบูรณ์ หงษ์ร่อน กำนัน ตำบลเกาะช้างใต้ เป็นประธานกรรมการบริหาร(โดยตำแหน่ง) คนแรก และได้เปลี่ยนเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมี นายจักรกฤษณ์ สลักเพชร เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนปัจจุบัน (พ.ศ.2552-พ.ศ.2560)