เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ วิสัยทัศน์ ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสีเขียวชั้นนำในอาเซียน ฐานการผลิต และจำหน่ายผลไม้ ประมง และปศุสัตว์เพื่อการส่งออก แหล่งท่องเที่ยว ชายทะเลนานาชาติ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวโดยชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ชายแดนเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและประตูสู่เศรษฐกิจโลก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/01/2562
วันนี้
7
เมื่อวานนี้
25
เดือนนี้
640
เดือนที่แล้ว
976
ปีนี้
6,422
ปีที่แล้ว
11,087
ทั้งหมด
24,113
ไอพี ของคุณ
35.175.191.36
ลำดับรายการวันที่
21การจดทะเบียนพาณิชย์เลิกประกอบพาณิชย์7 ม.ค. 2562
22การจดทะเบียนพาณิชย์เลิกประกอบพาณิชยกิจกรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา7 ม.ค. 2562
23การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ7 ม.ค. 2562
24การแจ้งขุดดิน7 ม.ค. 2562
25การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ7 ม.ค. 2562
26การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ7 ม.ค. 2562
27การแจ้งถมดิน7 ม.ค. 2562
28การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ7 ม.ค. 2562
29การรับชำระภาษีป้าย7 ม.ค. 2562
30การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน7 ม.ค. 2562
31การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ7 ม.ค. 2562
32การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ7 ม.ค. 2562

|<<<12