เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ วิสัยทัศน์ ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสีเขียวชั้นนำในอาเซียน ฐานการผลิต และจำหน่ายผลไม้ ประมง และปศุสัตว์เพื่อการส่งออก แหล่งท่องเที่ยว ชายทะเลนานาชาติ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวโดยชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ชายแดนเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและประตูสู่เศรษฐกิจโลก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/01/2562
วันนี้
16
เมื่อวานนี้
16
เดือนนี้
677
เดือนที่แล้ว
826
ปีนี้
677
ปีที่แล้ว
11,087
ทั้งหมด
18,368
ไอพี ของคุณ
18.234.247.75
ลำดับรายการวันที่
21การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 217 ม.ค. 2562
22การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่7 ม.ค. 2562
23การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์7 ม.ค. 2562
24การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน7 ม.ค. 2562
25การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ7 ม.ค. 2562
26การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร7 ม.ค. 2562
27การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 327 ม.ค. 2562
28การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ7 ม.ค. 2562
29การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร7 ม.ค. 2562

|<<<12