เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ วิสัยทัศน์ ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสีเขียวชั้นนำในอาเซียน ฐานการผลิต และจำหน่ายผลไม้ ประมง และปศุสัตว์เพื่อการส่งออก แหล่งท่องเที่ยว ชายทะเลนานาชาติ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวโดยชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ชายแดนเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและประตูสู่เศรษฐกิจโลก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/01/2562
วันนี้
21
เมื่อวานนี้
27
เดือนนี้
672
เดือนที่แล้ว
846
ปีนี้
672
ปีที่แล้ว
11,500
ทั้งหมด
29,863
ไอพี ของคุณ
54.224.117.125
ลำดับรายการวันที่
1รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 256427 ธ.ค. 2564
2รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 256430 พ.ย. 2564
3 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 256430 ก.ย. 2564
4รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2564 31 ส.ค. 2564
5รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 31 ก.ค. 2564
6รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 256430 มิ.ย. 2564
7 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 256430 เม.ย. 2564
8รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 256431 มี.ค. 2564
9รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256428 ก.พ. 2564
10รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 256431 ม.ค. 2564
11รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2563 งบ64-131 ต.ค. 2563
12รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2563 งบ64-231 ต.ค. 2563
13รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2563 งบ64-331 ต.ค. 2563
14งบการเงินประจำปีงบประมาณ 256329 ต.ค. 2563
15รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 256331 ส.ค. 2563
16รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 256331 ก.ค. 2563
17 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 256330 ก.ค. 2563
18รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256313 ก.ค. 2563
19รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 25631 ก.ค. 2563
20รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 256331 พ.ค. 2563

12  >> >|