เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ วิสัยทัศน์ ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสีเขียวชั้นนำในอาเซียน ฐานการผลิต และจำหน่ายผลไม้ ประมง และปศุสัตว์เพื่อการส่งออก แหล่งท่องเที่ยว ชายทะเลนานาชาติ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวโดยชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ชายแดนเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและประตูสู่เศรษฐกิจโลก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/01/2562
วันนี้
11
เมื่อวานนี้
35
เดือนนี้
655
เดือนที่แล้ว
970
ปีนี้
8,888
ปีที่แล้ว
11,087
ทั้งหมด
26,579
ไอพี ของคุณ
3.238.232.88
ลำดับรายการวันที่
1รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2564 31 ส.ค. 2564
2รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 31 ก.ค. 2564
3รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 256430 มิ.ย. 2564
4 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 256430 เม.ย. 2564
5รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 256431 มี.ค. 2564
6รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256428 ก.พ. 2564
7รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 256431 ม.ค. 2564
8รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2563 งบ64-131 ต.ค. 2563
9รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2563 งบ64-231 ต.ค. 2563
10รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2563 งบ64-331 ต.ค. 2563
11งบการเงินประจำปีงบประมาณ 256329 ต.ค. 2563
12รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 256331 ส.ค. 2563
13รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 256331 ก.ค. 2563
14 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 256330 ก.ค. 2563
15รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256313 ก.ค. 2563
16รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 25631 ก.ค. 2563
17รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 256331 พ.ค. 2563
18รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 256330 เม.ย. 2563
19รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 256331 มี.ค. 2563
20รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 256331 ม.ค. 2563

12  >> >|