เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ วิสัยทัศน์ ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสีเขียวชั้นนำในอาเซียน ฐานการผลิต และจำหน่ายผลไม้ ประมง และปศุสัตว์เพื่อการส่งออก แหล่งท่องเที่ยว ชายทะเลนานาชาติ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวโดยชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ชายแดนเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและประตูสู่เศรษฐกิจโลก

ร้องเรียนทั่วไป

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

ร้องเรียนการทุจริต

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/01/2562
วันนี้
18
เมื่อวานนี้
31
เดือนนี้
31
เดือนที่แล้ว
921
ปีนี้
5,479
ปีที่แล้ว
11,500
ทั้งหมด
34,670
ไอพี ของคุณ
3.235.78.122
ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับรองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔12 เม.ย. 2565
2รายงานงบการเงินปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนมีนาคม 4 เม.ย. 2565
3การตรวจสอบรายงานทางการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔28 มี.ค. 2565
4รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256528 ก.พ. 2565
5รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 25651 ก.พ. 2565
6รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 256427 ธ.ค. 2564
7รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 256430 พ.ย. 2564
8 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 256430 ก.ย. 2564
9รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2564 31 ส.ค. 2564
10รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 31 ก.ค. 2564
11รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 256430 มิ.ย. 2564
12 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 256430 เม.ย. 2564
13รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 256431 มี.ค. 2564
14รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256428 ก.พ. 2564
15รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 256431 ม.ค. 2564
16รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2563 งบ64-131 ต.ค. 2563
17รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2563 งบ64-231 ต.ค. 2563
18รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2563 งบ64-331 ต.ค. 2563
19งบการเงินประจำปีงบประมาณ 256329 ต.ค. 2563
20รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 256331 ส.ค. 2563

12  >> >|