เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ วิสัยทัศน์ ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสีเขียวชั้นนำในอาเซียน ฐานการผลิต และจำหน่ายผลไม้ ประมง และปศุสัตว์เพื่อการส่งออก แหล่งท่องเที่ยว ชายทะเลนานาชาติ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวโดยชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ชายแดนเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและประตูสู่เศรษฐกิจโลก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/01/2562
วันนี้
21
เมื่อวานนี้
27
เดือนนี้
672
เดือนที่แล้ว
846
ปีนี้
672
ปีที่แล้ว
11,500
ทั้งหมด
29,863
ไอพี ของคุณ
54.224.117.125
ลำดับรายการวันที่
1ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี 256519 ม.ค. 2565
2ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.256519 ม.ค. 2565
3บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 256515 พ.ย. 2564
4ขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลด้วยวาจา (ปากเปล่า)20 ก.ย. 2564
5ยกเลิกการเรียกเก็บสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน8 ก.ย. 2564
6มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง9 ก.ค. 2564
7มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ1 ก.ค. 2564
8มาตรการกลไกในการให้ประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน1 ก.ค. 2564
9มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต1 ก.ค. 2564
10มาตรการการป้องกันการรับสินบน1 ก.ค. 2564
11มาตรการการป้องกันการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม1 ก.ค. 2564
12มาตรการการตรวจสอบกรใช้ดุลพินิจ1 ก.ค. 2564
13การรับฟังความคิดเห็นรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด10 มิ.ย. 2563

1