เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ วิสัยทัศน์ ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสีเขียวชั้นนำในอาเซียน ฐานการผลิต และจำหน่ายผลไม้ ประมง และปศุสัตว์เพื่อการส่งออก แหล่งท่องเที่ยว ชายทะเลนานาชาติ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวโดยชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ชายแดนเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและประตูสู่เศรษฐกิจโลก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/01/2562
วันนี้
13
เมื่อวานนี้
35
เดือนนี้
655
เดือนที่แล้ว
970
ปีนี้
8,888
ปีที่แล้ว
11,087
ทั้งหมด
26,579
ไอพี ของคุณ
3.238.232.88
ลำดับรายการวันที่
1ขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลด้วยวาจา (ปากเปล่า)20 ก.ย. 2564
2ยกเลิกการเรียกเก็บสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน8 ก.ย. 2564
3มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง9 ก.ค. 2564
4มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ1 ก.ค. 2564
5มาตรการกลไกในการให้ประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน1 ก.ค. 2564
6มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต1 ก.ค. 2564
7มาตรการการป้องกันการรับสินบน1 ก.ค. 2564
8มาตรการการป้องกันการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม1 ก.ค. 2564
9มาตรการการตรวจสอบกรใช้ดุลพินิจ1 ก.ค. 2564
10การรับฟังความคิดเห็นรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด10 มิ.ย. 2563
11ประกาศ การของดจ่ายน้ำประปาภูเขาเป็นการชั่วคราว18 ก.ย. 2562

1