เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ วิสัยทัศน์ ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสีเขียวชั้นนำในอาเซียน ฐานการผลิต และจำหน่ายผลไม้ ประมง และปศุสัตว์เพื่อการส่งออก แหล่งท่องเที่ยว ชายทะเลนานาชาติ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวโดยชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ชายแดนเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและประตูสู่เศรษฐกิจโลก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/01/2562
วันนี้
21
เมื่อวานนี้
27
เดือนนี้
672
เดือนที่แล้ว
846
ปีนี้
672
ปีที่แล้ว
11,500
ทั้งหมด
29,863
ไอพี ของคุณ
54.224.117.125
ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25631 ต.ค. 2563
2แบบรายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล27 ธ.ค. 2562
3รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง18 ต.ค. 2562
4คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร้องเรียน/ร้องทุกข์31 ก.ค. 2562
5โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256229 มี.ค. 2562
6ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 ที่1/25613 ธ.ค. 2561
7ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานส่วนตำบลกับผู้บริหาร2 ต.ค. 2561
8หลักเกณฑ์เงื่อไขเกี่ยวกับการลาของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง2 ต.ค. 2561
9มาตรฐานการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง2 ต.ค. 2561
10ประมวลจริยธรรมข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25622 ต.ค. 2561
11หลักเกณฑ์เงื่อไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่6)2 ธ.ค. 2559
12หลักเกณฑ์เงื่อไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่5)5 ก.ค. 2559
13หลักเกณฑ์เงื่อไขเกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนตำบลได้รับเงินเดือน พ.ศ.255830 ธ.ค. 2558

1