เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ วิสัยทัศน์ ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสีเขียวชั้นนำในอาเซียน ฐานการผลิต และจำหน่ายผลไม้ ประมง และปศุสัตว์เพื่อการส่งออก แหล่งท่องเที่ยว ชายทะเลนานาชาติ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวโดยชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ชายแดนเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและประตูสู่เศรษฐกิจโลก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/01/2562
วันนี้
16
เมื่อวานนี้
16
เดือนนี้
677
เดือนที่แล้ว
826
ปีนี้
677
ปีที่แล้ว
11,087
ทั้งหมด
18,368
ไอพี ของคุณ
18.234.247.75
ลำดับรายการวันที่
1แบบรายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล27 ธ.ค. 2562
2รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง18 ต.ค. 2562
3คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร้องเรียน/ร้องทุกข์31 ก.ค. 2562
4โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256229 มี.ค. 2562
5ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 ที่1/25613 ธ.ค. 2561
6ประมวลจริยธรรมข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25622 ต.ค. 2561
7มาตรฐานการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง2 ต.ค. 2561
8หลักเกณฑ์เงื่อไขเกี่ยวกับการลาของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง2 ต.ค. 2561
9ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานส่วนตำบลกับผู้บริหาร2 ต.ค. 2561
10หลักเกณฑ์เงื่อไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่6)2 ธ.ค. 2559
11หลักเกณฑ์เงื่อไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่5)5 ก.ค. 2559
12หลักเกณฑ์เงื่อไขเกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนตำบลได้รับเงินเดือน พ.ศ.255830 ธ.ค. 2558

1