เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ วิสัยทัศน์ ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสีเขียวชั้นนำในอาเซียน ฐานการผลิต และจำหน่ายผลไม้ ประมง และปศุสัตว์เพื่อการส่งออก แหล่งท่องเที่ยว ชายทะเลนานาชาติ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวโดยชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ชายแดนเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและประตูสู่เศรษฐกิจโลก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/01/2562
วันนี้
21
เมื่อวานนี้
27
เดือนนี้
672
เดือนที่แล้ว
846
ปีนี้
672
ปีที่แล้ว
11,500
ทั้งหมด
29,863
ไอพี ของคุณ
54.224.117.125
นายอมร บัวนุภาพ
นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวบุษราภรณ์ ไสยมาตร
นักพัฒนาชุมชน


นาวสาวมณัสรีย์ ชาติกุล
นักวิชาการสาธารณสุข


นายภัทรพงษ์ ประชุมกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวอรอนงค์ เฮ้าประมงค์
นักทรัพยากรบุคคล


นายวรพจน์ ด่านนอก
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายสุริยน สวัสดิผล
ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว


นายสิทธิสาร อินธิยา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษานางสาวภัททิยา กิตติวิริยะวงษ์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวอาภาภรณ์ ศรีบุญจิตร
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป


นายนรากร บุญฤทธิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาววรินทร์ ทัศมากร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข


นายชัยกมล เอมโอช
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวผุสดี แดงชมภู
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวเจนจิรา เหรียญเกาะปอ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวเกวลิน มิสโรจน์
ผู้ดูแลเด็ก


นางอรุณ รัตนสิงห์
พนักงานตกแต่งสวน


นายสมพงษ์ ยิ้มหรั่งทรัพย์
นักการภารโรง


นางสาวเจนจิรา พันธุเดช
คนงานทั่วไป


นางสาวจิราภรณ์ ทันจั่น
พนักงานจ้างเหมา