เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ วิสัยทัศน์ ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสีเขียวชั้นนำในอาเซียน ฐานการผลิต และจำหน่ายผลไม้ ประมง และปศุสัตว์เพื่อการส่งออก แหล่งท่องเที่ยว ชายทะเลนานาชาติ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวโดยชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ชายแดนเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและประตูสู่เศรษฐกิจโลก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/01/2562
วันนี้
16
เมื่อวานนี้
16
เดือนนี้
677
เดือนที่แล้ว
826
ปีนี้
677
ปีที่แล้ว
11,087
ทั้งหมด
18,368
ไอพี ของคุณ
18.234.247.75
นางสาวสุชาดา หวลถนอม
ปลัดเทศบาลตำบลเกาะช้างใต้


นายวรพจน์ ด่านนอก
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวบุษราภรณ์ ไสยมาตร
นักพัฒนาชุมชนนาวสาวมณัสรีย์ ชาติกุล
นักวิชาการสาธารณสุขนายสุริยน สวัสดิผล
ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว


นายสิทธิสาร อินธิยา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษานางสาวภัททิยา กิตติวิริยะวงษ์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวอาภาภรณ์ ศรีบุญจิตร
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป


นายนรากร บุญฤทธิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายวัชระ บุญลอย
พนักงานขับรถยนต์


นายชัยกมล เอมโอช
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวผุสดี แดงชมภู
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางาสเจนจิรา เหรียญเกาะปอ
ผู้ดูแลเด็ก


นายสมพงษ์ ยิ้มหรั่งทรัพย์
นักการภารโรง