เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ วิสัยทัศน์ ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสีเขียวชั้นนำในอาเซียน ฐานการผลิต และจำหน่ายผลไม้ ประมง และปศุสัตว์เพื่อการส่งออก แหล่งท่องเที่ยว ชายทะเลนานาชาติ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวโดยชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ชายแดนเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและประตูสู่เศรษฐกิจโลก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/01/2562
วันนี้
16
เมื่อวานนี้
16
เดือนนี้
677
เดือนที่แล้ว
826
ปีนี้
677
ปีที่แล้ว
11,087
ทั้งหมด
18,368
ไอพี ของคุณ
18.234.247.75


การต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ปีถัดไป (ปีเก่า),องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้,kohchangtai.go.th

การต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ปีถัดไป (ปีเก่า) สำนักงานสรรพสามิต พื้นที่ตราด

21 มกราคม 2564

กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563,องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้,kohchangtai.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ เรื่อง ประชาสัมพันธื์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563

08 ธันวาคม 2563

จดหมายข่าว ภาษีป้ายอัตราใหม่,องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้,kohchangtai.go.th

เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ขอแจ้งกำหนดอัตราภาษีป้ายใหม่

08 ธันวาคม 2563

ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง,องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้,kohchangtai.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง

04 ธันวาคม 2563

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้,kohchangtai.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564

10 พฤศจิกายน 2563

ขยายเวลาการแจ้งรายการ เพื่อการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้,kohchangtai.go.th

เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ ขยายเวลาการแจ้งรายการ เพื่อการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สอบถามเพิ่มเติม
โทร 039-553058 กองคัลง (งานการเงิน)

26 สิงหาคม 2563

การออกให้บริการจัดเก็บค่าตอบแทนรายปีการออกใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้,kohchangtai.go.th

     ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการจัดเก็บค่าตอบแทนรายปีการออกใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ ประจำปี 2563
ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2563 ณ ศาลาประชาคม ม.1 บ้านบางเบ้า ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น.

สอบถามเพิ่มเติม
โทร 039-553058 งานจัดเก็บรายได้

11 สิงหาคม 2563

เปิดรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้,kohchangtai.go.th

!!!ประกาศด่วน!!!

เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ !!!เปิดรับสมัครอาสาสมัครค่าตอบแทนเดือนละ 5,000 !!!
(เฉพาะผู้ที่มีภูมิสำเนาในเขตตำบลเกาะช้างใต้เท่านั้น)

ตั้งแต่วันที่ 5-10 สิงหาคม 2563 ณ เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราดในวันและเวลาราชการ

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

- ตำแหน่ง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา
รายละเอืยดตามที่แนบ....

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โทร 039-553059 งานสาธารณสุข

06 สิงหาคม 2563

ขอประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร,องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้,kohchangtai.go.th

หากเกษตรกรรายใดที่จะขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ หรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562 ให้เข้ามาปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปี 2563 ได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะช้าง ตามวันและเวลาราชการ ภายใน วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่:สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะช้าย

05 พฤษภาคม 2563

โครงงานเชิงปฏิบัติการ กลุ่มบึงหญ้า ต.เกาะช้างใต้ “จัดการท่องเที่ยวชุมชนด้วยพลังงานที่ยั่งยืน”,องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้,kohchangtai.go.th

ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวจำนวนมาก แต่ปัญหาที่ประสบคือการขยายเขตไฟฟ้าที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง และมีบางจุดไม่มีสายไฟแรงต่ำ จึงเกิดปัญหาไฟส่องสว่างที่มีอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวตามถนน สะพาน ไม่เพียงพอ ประกอบกับการขยายตัวของธุรกิจการท่องเที่ยวก่อให้เกิดขยะเพิ่มมากขึ้นรวมถึงขยะจากภายนอกที่เข้ามาในพื้นที่ตามชายฝั่ง และยังมีการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองของ  คนในชุมชนและนักท่องเที่ยว ที่ไม่ตระหนักถึงคุณค่าของพลังงานอย่างแท้จริง

จึงเป็นที่มาของโครงการจัดการท่องเที่ยวชุมชนด้วยพลังงานที่ยั่งยืน เพื่อให้คนในชุมชนและนักท่องเที่ยวตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของพลังงาน และสร้างแกนนำในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนมาใช้ ทั้งการนำโซล่าเซลล์มาผลิตแสงสว่างตาม ถนน สะพาน เพื่อการส่องสว่างและช่วยป้องกันปัญหาการเกิดอาชญากรรมละอุบัติเหตุ นอกจากนี้โซล่าเซลแสงสว่างยังสามารถให้แสงสว่างได้ และสามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้เรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ให้คนในชุมชนสามารถนำไปปรับใช้ในครัวเรือนของตัวเองได้

16 ธันวาคม 2562

ข้อมูลการค่าดัชนีการใช้พลังงาน ปี2562,องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้,kohchangtai.go.th

ข้อมูลสำหรับการจัดทำค่าดัชนีการใช้พลังงาน ปีงบประมาณ 2562

27 กันยายน 2562

ผลการตรวจคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านสลักเพชร,องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้,kohchangtai.go.th
24 พฤษภาคม 2562

ประชาสัมพันธ์เรื่อง การป้องกันโรคไข้เลือดออก ,องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้,kohchangtai.go.th
21 พฤษภาคม 2562

ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมงาน โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์สืบสานวัฒนธรรม วันที่ 13 เมษายน 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้,kohchangtai.go.th

ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมงาน โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์สืบสานวัฒนธรรม วันที่ 13 เมษายน 2562 ณ.วัดสลักเพชร ต.เกาะช้างใต้ เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

10 เมษายน 2562

เพลง 3 อาร์สา,องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้,kohchangtai.go.th
10 เมษายน 2562

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (24 รายการ)