เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ วิสัยทัศน์ ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสีเขียวชั้นนำในอาเซียน ฐานการผลิต และจำหน่ายผลไม้ ประมง และปศุสัตว์เพื่อการส่งออก แหล่งท่องเที่ยว ชายทะเลนานาชาติ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวโดยชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ชายแดนเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและประตูสู่เศรษฐกิจโลก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/01/2562
วันนี้
21
เมื่อวานนี้
27
เดือนนี้
672
เดือนที่แล้ว
846
ปีนี้
672
ปีที่แล้ว
11,500
ทั้งหมด
29,863
ไอพี ของคุณ
54.224.117.125
1
รับโอนพนักงานเทศบาล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำลงตำแหน่งที่ว่าง,เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้,kohchangtai.go.th

รับโอนพนักงานเทศบาล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำลงตำแหน่งที่ว่าง

06 มกราคม 2565

เปิดรับโอนพนักงานเทศบาลฯ,เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้,kohchangtai.go.th

เปิดรับโอนพนักงานเทศบาล สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด หรือ โทร 039-553059 (งานการเจ้าหน้าที่)

08 พฤศจิกายน 2564

ลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี งบประมาณ 2566,เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้,kohchangtai.go.th
     เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2566 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2506) มาลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2564 และเดือนมกราคม – กันยายน 2565 ด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนโดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ ในวันเวลาราชการ
 
คุณสมบัติ
     1. มีภูมิลำเนาในเขตตำบลเกาะช้างใต้ ตามทะเบียนบ้านแต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่และยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
     2. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 
เอกสารหลักฐาน
1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะช้างใต้
โทร 039-553059 (งานพัฒนาสังคมฯ)
15 ตุลาคม 2564

ด่วนเปิดรับสมัครงาน,เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้,kohchangtai.go.th

เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ โทร 039-553059 (งานบุคคล)

11 ตุลาคม 2564

ด่วนรับสมัครงาน 2564,เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้,kohchangtai.go.th

เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานประจำรถขยะ จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ โทร 039-553059 (งานบุคคล)

01 ตุลาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลเกาะช้างใต้,เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้,kohchangtai.go.th
เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ ขอแจ้งประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ ประจำปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดตามเอกสาร....
 
30 กันยายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลตำบลเกาะช้างใต้,เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้,kohchangtai.go.th

เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ ขอแจ้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ ประจำปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดตามเอกสาร....

30 กันยายน 2564

ภาพพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว,เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้,kohchangtai.go.th

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามมินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

23 กรกฎาคม 2564

ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง,เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้,kohchangtai.go.th

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

07 กรกฎาคม 2564

คำสั่งมอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน,เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้,kohchangtai.go.th
18 มิถุนายน 2564

ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง,เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้,kohchangtai.go.th

ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

10 มิถุนายน 2564

คำสั่งแต่งตั้วผู้รักษาราชการแทน,เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้,kohchangtai.go.th
11 พฤษภาคม 2564

รู้ไว้ก่อนการเลือกตั้ง,เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้,kohchangtai.go.th
25 กุมภาพันธ์ 2564

ขั้นตอนการใช้สิทธิเลือกตั้งในสถานการณ์โควิด 19,เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้,kohchangtai.go.th

ขั้นตอนการใช้สิทธิเลือกตั้งในสถานการณ์โควิด 19 ปี 2564

23 กุมภาพันธ์ 2564

การต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ปีถัดไป (ปีเก่า),เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้,kohchangtai.go.th

การต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ปีถัดไป (ปีเก่า) สำนักงานสรรพสามิต พื้นที่ตราด

21 มกราคม 2564

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (42 รายการ)