เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ วิสัยทัศน์ ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสีเขียวชั้นนำในอาเซียน ฐานการผลิต และจำหน่ายผลไม้ ประมง และปศุสัตว์เพื่อการส่งออก แหล่งท่องเที่ยว ชายทะเลนานาชาติ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวโดยชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ชายแดนเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและประตูสู่เศรษฐกิจโลก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/01/2562
วันนี้
28
เมื่อวานนี้
30
เดือนนี้
682
เดือนที่แล้ว
689
ปีนี้
7,945
ปีที่แล้ว
11,087
ทั้งหมด
25,636
ไอพี ของคุณ
3.237.2.4

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
หัวข้อวันที่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.256301 ธันวาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ.256301 ตุลาคม 2563
โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกพร้อมกระเช้าซ่อมแซมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)14 สิงหาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ.256310 สิงหาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 256310 กรกฎาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ.256308 กรกฎาคม 2563
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศผู้ชนะราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3/2564 06 กรกฎาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2/256421 เมษายน 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1/256426 มกราคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 427 ตุลาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 315 กรกฎาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 229 เมษายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 116 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้กสายบ้านนางบุญชู ทัศมากร หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12 มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนวัดสลักเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12 มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริหารกำจัดปลวก03 เมษายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้ายทางเข้าหมู่บ้านเจีกแบ๊ หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)03 เมษายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำตกคลอง 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02 เมษายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมฝายบ้านสลักดอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02 เมษายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 201 เมษายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ โดยวิธีคัดเลือก22 มีนาคม 2562
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำ(ระบบประปาภูเขา)บริเวณบ้านล่างสะพานคลองถ้ำ หมู่ที่ 212 พฤศจิกายน 2563
โครงการขุดขยายสระน้ำประปา หมู่ที่ 5 บ้านสลักเพชรเหนือ22 กรกฎาคม 2563
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสลักคอก - บ้านเจ๊กแบ๊ ช่วงที่ 208 พฤษภาคม 2563
โครงการปรับปรุงพื้นสะพานไม้เลียบริมคลองสลักคอก หมู่ที่ 409 เมษายน 2563
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น คลอง 11 บ้านสลักเพชรเหนือ08 เมษายน 2563
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสลักคอก - บ้านเจ๊กแบ๊ ช่วงที่ 126 มีนาคม 2563
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น คลองหก หมู่ที่ 5 บ้านสลักเพชรเหนือ05 มีนาคม 2563
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสลักคอก - ปากคอก หมู่ที่ 415 พฤศจิกายน 2562
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
หัวข้อวันที่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ.256401 กันยายน 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ.256402 สิงหาคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ.256401 กรกฎาคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 08 มิถุนายน 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.256406 พฤษภาคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.256407 เมษายน 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.256401 กุมภาพันธ์ 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.256304 มกราคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.256310 พฤศจิกายน 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ.256310 กันยายน 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ.256305 มิถุนายน 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.256307 พฤษภาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.256308 เมษายน 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.256303 มีนาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.256306 กุมภาพันธ์ 2563
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1