:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ .... ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์/โทรสาร. สำนักปลัด : 039-553059 / กองคลัง : 039-553058 ./ กองช่าง : 039-553060 อีเมล : Saraban@kohchangtai.go.th

กองช่าง
นายนิทัศน์ ชุ่มชูจันทร์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวขนิษฐา ยังชูญาณ
พนักงานจ้างเหมา
นายวทัญญู จันทร์ชิ้ง
พนักงานจ้างเหมา
นายอัศดา เจริญผล
พนักงานจ้างเหมา