:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ .... ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์/โทรสาร. สำนักปลัด : 039-553059 / กองคลัง : 039-553058 ./ กองช่าง : 039-553060 อีเมล : Saraban@kohchangtai.go.th

ชื่อ: ราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.

วันที่ลงประกาศ: 7 ม.ค. 2565

รายละเอียด:

ราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รอบสนามกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3


file

purchases_file_23_2022_12_15_959242.pdf