:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ .... ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์/โทรสาร. สำนักปลัด : 039-553059 / กองคลัง : 039-553058 ./ กองช่าง : 039-553060 อีเมล : Saraban@kohchangtai.go.th

ชื่อ: ประกาศ ร่าง(TOR) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ลงประกาศ: 17 ก.พ. 2565

รายละเอียด:

ด้วยเทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ จะดำเนินการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ (e-bidding) 

สิ้นสุดร่างประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565


file

purchases_file_1_2022_12_15_117114.pdf

purchases_file_1_2022_12_15_59114.pdf